Vergoeding 2019


Vergoedingssysteem

 

Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Contracten

 

Bessems Hoortechniek heeft een samenwerking met alle zorgverzekeraars!

Vaste eigen bijdrage van 25%

 

Als u een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betalen volwassenen een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw zorgverzekeraar is bepaald. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend. Wij informeren u graag over de hoogte van dit bedrag. 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) hebben aan tenminste één oor. Heeft u een aanvullende verzekering? Klik hier om te zien of u mogelijk een extra vergoeding ontvangt.

Eigen bijdrage hoortoestel kinderen afgeschaft

 

Goed nieuws voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een hoortoestel nodig hebben: sinds 1 januari 2016 hoeft er geen eigen bijdrage van 25% meer betaald te worden bij de aanschaf van een hoortoestel. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid bepaald na overleg in de Tweede Kamer. De financiële drempel van de eigen bijdrage bij aanschaf van een hoortoestel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt daarmee weggenomen.

Het vergoedingssysteem

Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Is het toch nog niet helemaal duidelijk, schroom u niet en neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Waarom is het vergoedingssysteem gewijzigd?

De verandering in de vergoeding van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen is het gevolg van een verandering in de vergoeding van alle hulpmiddelen in de zorg. Deze verandering is al begonnen in 2005, auditieve zorg is de laatste zorgsoort die nu overgaat naar het systeem van functiegericht voorschrijven. Zorgverzekeraars hebben hierbij bepaald dat een klant niet meer zelf een hoortoestel kiest maar dat aan de hand van een protocol wordt vastgesteld welke categorie van hoortoestellen volgens hen het meest passend is voor uw zorgvraag.

Hoe werkt het functiegericht voorschrijven?

Als u het idee heeft dat u minder goed hoort of u heeft al één of twee hoortoestellen maar deze voldoen niet meer voor u, dan kunt u een afspraak maken bij ons. U doorloopt vervolgens een aantal stappen, waarna wij samen met u de keuze van het hoortoestel bepalen. Het uitgangspunt van zorgverzekeraars is dat het hoortoestel moet aansluiten op uw zorgvraag, niet meer en niet minder. Ofwel een eenvoudige oplossing waar het kan, een complexe oplossing waar het nodig is. Maar de inhoud van de oplossing en dus merk en type hoortoestel kan per verzekeraar verschillen. Wij informeren u hier graag over.

Heb ik nog keuzevrijheid?

 

Bij vergoeding door zorgverzekeraars is uw keuze beperkt tot een aantal hoortoestellen per categorie. Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is het mogelijk om een toestel uit een andere (uitgebreidere) categorie te kiezen en zelf het verschil bij te betalen. U heeft dus keuze, maar niet altijd volledige keuzevrijheid. De eis is dat het toestel ‘adequaat’ functioneert. U moet dus meer kunnen horen. Wilt u comfortabel horen of goed kunnen verstaan in rumoer, dan wordt dit gezien als ‘luxe’ en luxe wordt niet vergoed. Een beter toestel komt in dat geval volledig voor eigen rekening.

 

Zelf kopen = zelf bepalen

Uiteraard heeft u volledige keuzevrijheid en bent u niet gebonden aan een categorie indien u uw hoortoestel zelf aanschaft. U kunt dan volledig zelf uw merk en type hoortoestel kiezen. De audicien zal dan samen met u een hoortoestel selecteren en u informeren over de kosten hiervan. In een aantal gevallen kunt u de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar en verzoeken om vergoeding. Of uw zorgverzekeraar de kosten of een gedeelte van de kosten vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Tevens zijn de kosten van hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen ook in 2019 fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiscale regeling in combinatie met absolute keuzevrijheid. Klik hier om te kijken wat de Belastingdienst u hierover kan mededelen.

Hoe komt de keuze tot stand?

 

Zorgverzekeraars hebben een protocol ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de hoortoestelselectie op objectieve en onafhankelijke wijze tot stand komt. Het protocol schrijft voor dat er naast een audiometrische test een aantal aspecten van de gehoorbeperking in kaart moeten worden gebracht. Deze aspecten worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.

 

 

Wat is “de Amsterdamse Vragenlijst”?

Eén van de onderdelen van het protocol waarmee wij audiciens nu moeten werken, is een vragenlijst. Deze vragenlijst, ook wel de Amsterdamse Vragenlijst genoemd, geeft inzicht in de “hoorproblemen”. Deze vragenlijst wordt door alle zorgverzekeraars verplicht gesteld.

Wat wordt bedoeld met de vijf categorieën?

 

Er is een breed scala aan hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van uw audiogram en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie u valt. Samen met ons gaat u nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij u past.

 

 

Wat moet ik zelf betalen?

Hoortoestellen worden sinds 2013 door de zorgverzekeraars voor volwassenen voor 75% vergoed. Zelf betaalt u dus 25% van de prijs van de categorieprijs van het hoortoestel. Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%. Dit geldt alleen voor hoortoestellen uit de voor u vastgestelde categorie! Soms is een extra vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Dit kunt u terugvinden in uw polis, of middels de website van Independer.

Hoe zit het met mijn eigen risico?

 

Het verplichte eigen risico is in 2019 minimaal € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor verschillende zorgkosten, waaronder de aanschaf van hoortoestellen. Dit betekent dat het eigen risico dus vaak nog bovenop de eigen bijdrage van 25% komt. Daarom is het dus goed om uit te rekenen wat voor u het meest aantrekkelijk is. Een hoortoestel met vergoeding van uw zorgverzekeraar of het zelf aanschaffen van een hoortoestel waarbij u vrij bent in uw toestelkeuze en eventueel een beroep kunt op een fiscale regeling.

Moet ik slechthorend zijn aan beide oren voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een hoortoestel, moet er een bepaald minimaal gehoorverlies zijn. De drempel voor vergoeding ligt op een gehoorverlies van 35 dB. Voorheen moest uw beste oor hieraan voldoen. Tegenwoordig komt u al voor vergoeding in aanmerking wanneer u aan één oor dit gehoorverlies heeft.

Krijg ik andere hoorhulpmiddelen nog vergoed?

 

Hoorhulpmiddelen anders dan een hoortoestel, komen ook vaak voor vergoeding in aanmerking en worden in eigendom of in bruikleen verstrekt. De hoogte van de vergoedingen verschillen ook weer, net als hoortoestellen, per zorgverzekeraar.

Kan ik via het UWV nog een aanvullende vergoeding krijgen?

 

Het UWV verstrekt geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen uitvoeren. Of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding, wordt bepaald door het nieuwe protocol. Als dat inderdaad het geval is, loopt de vergoeding via de zorgverzekeraar. Een apart traject via het UWV is dus niet meer mogelijk.